společnost

Ging s.r.o. je ryze českou firmou pod vedením jednatelky společnosti Ing. Jaroslavy Urbánkové. Kolektiv zaměstnanců realizuje služby komplexně zaměřené na projektové a inženýrské činnosti, které mimo jiné, v sobě zahrnují i řešení právních vztahů k nemovitostem. Portfolio nabízených služeb vhodně doplňují činnosti technického dozoru investora (stavby) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Společnost klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a především na osobní přístup k zákazníkovi i k zaměstnancům. Profesní a kvalifikační růst zaměstnanců společně s kvalitním public relations jsou tak jedním z dlouhodobých firemních cílů. Z charakteru poskytovaných služeb je patrné, že ve společnosti Ging s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, účinného od 25. května 2018.

důležité dokumenty

spolupráce