společnost

Ging s.r.o. je ryze českou firmou pod vedením jednatelky společnosti Ing. Jaroslavy Urbánkové. Kolektiv zaměstnanců realizuje služby komplexně zaměřené na projektové a inženýrské činnosti, které mimo jiné, v sobě zahrnují i řešení právních vztahů k nemovitostem. Portfolio nabízených služeb vhodně doplňují činnosti technického dozoru investora (stavby) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Společnost klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a především na osobní přístup k zákazníkovi i k zaměstnancům. Profesní a kvalifikační růst zaměstnanců společně s kvalitním public relations jsou tak jedním z dlouhodobých firemních cílů. Z charakteru poskytovaných služeb je patrné, že ve společnosti Ging s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, účinného od 25. května 2018.

Benefiční prodejní výstava

Společnost Ging s. r. o. a TKP geo s. r. o. se společně již několikátým rokem spolupodílejí na pořádání benefičních prodejních výstav v prostorách sídla společností. Výtěžek z prodeje vystavených obrazů podporuje činnost nestátní neziskové organizace Aditus Pro. Letošní benefiční prodejní výstava „Obrazy pomáhají“ byla zahájena dne 1. 6. 2020 a bude pokračovat až do 20. 9. 2020. Vystavují zde Petr Süč, Josef „Pepíno“ Balek a žáci ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ. Prodejní výstava je zřízená online na stránkách, kde si můžete prohlédnou všech 34 vystavovaných obrazů od výše zmiňovaných autorů. Online cestou je možné si obraz vybrat, rezervovat si ho prostřednictvím darovací smlouvy a podpořit tak s námi celou akci.

důležité dokumenty

spolupráce